Samen veilig mobiel

Ben je onzeker over je eigen rijvaardigheid of die van je partner? Maak je je zorgen om de rijvaardigheid van één van jouw ouders? Word je als arts geraadpleegd om een advies te geven over de rijvaardigheid van een patiënt? Dan kan je bij het Centrum Samen Veilig Mobiel terecht voor:

 

senior in verkeer - IMG_2287Rijvaardigheidsevaluatie

Jouw rijvaardigheid testen onder begeleiding van een deskundig team.

 

Advies & begeleiding

Samen op zoek naar de gepaste antwoorden voor behoud van mobiliteit.

 

Samen Veilig Mobiel

Met een deskundig team van medische- en mobiliteitsexperts.

 

 

 

Een goed hulpmiddel om rijvaardigheidsproblemen aan het licht te brengen, is de online checklist die het IMOB samen met het VIAS institute gelanceerd heeft. Er kan een vermoeden zijn van verminderde rijveiligheid zodra de rijervaring sterk begint af te nemen, namelijk vanaf het ogenblik dat de oudere minder dan 3.000 km per jaar aflegt. Dit vermoeden kan versterkt worden naar aanleiding van recente ongevallen of herhaalde blikschade. Ook kan een veranderde gezondheidstoestand of een verminderde cognitieve toestand aanleiding zijn tot een evaluatievraag.