Welkom op de spoedgevallendienst

Mededeling Covid-19:

Zo lang als nodig zal het Jessa Ziekenhuis coronapatiënten opvangen. Deze bijzondere omstandigheden houden ook in dat de dagelijkse werking voor de verschillende specialismen zal veranderen. Hierin volgen we steeds de laatste richtlijnen van de overheid. Maar van één ding kan je zeker zijn: onze missie blijft dezelfde. Elke patiënt verdient namelijk kwalitatieve en veilige zorg. Daarom passen we een uitgebreid beschermingsbeleid toe. Hoe dit werkt, lees je hier.

 

Ben je onwel geworden? Heb je een letsel opgelopen en ben je door de ziekenwagen opgehaald? Of heeft je huisarts je naar de spoedgevallendienst verwezen? Voor alle dringende hulpaanvragen kan je 7 dagen op 7, 24u op 24u, op de spoedgevallendienst van het Jessa Ziekenhuis terecht.

 

Via deze website proberen we jou en jouw eventuele begeleider/familie zoveel mogelijk informatie te geven over de gang van zaken op de spoedgevallendienst. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

 

Werkwijze/bepaling spoedvraag

 

Als je binnenkomt op de spoedgevallendienst zal een van onze baliemedewerkers je aan de hand van jouw identiteitskaart inschrijven. Je krijgt deze na inschrijving terug van de baliemedewerker of de verpleegkundige. Vervolgens beoordeelt een gespecialiseerd verpleegkundige wat de urgentiegraad is van jouw huidige klachten of aandoening. Hierbij maken we gebruik van het Manchester Triage Systeem (MTS). Aan de hand van een aantal vragen bepalen we hoe urgent jouw zorgvraag is.

 

Wij verzoeken je vriendelijk om rekening te houden met onze medewerkers en andere patiënten. Daarom vragen wij je om in het kader van jouw en onze veiligheid en privacy de volgende afspraken in acht te nemen.

 

  • Mobiel telefoneren is toegestaan, maar wij vragen je dit niet in de onderzoekslokalen of op de gang te doen. Mobiel telefoneren kan enkel in de wachtzaal.
  • In verband met een mogelijke behandeling vragen wij je niet te eten en te drinken tot je daarvoor toestemming hebt gekregen van de arts of een verpleegkundige.
  • Het Jessa Ziekenhuis verwacht van hun personeel, patiënten en bezoekers dat zij respectvol met elkaar omgaan.
  • Bezoekbeleid: 1 vaste begeleider per patiënt (idem voor kinderen: 1 ouder/voogd)